poate da poliţia locală amenzi şoferilor uber/taximetriştilor care efectuează transport ilegal de persoane?

 

       În principiu, analizând dispoziţiile legale incidente (Legea nr. 38/2003, Legea poliţiei locale, OUG nr. 2/2001), constatăm că nu există o prevedere legală expresă care să instituie în competenţa poliţiei locale atribuţii privind constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale din domeniul transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere.

     Cu toate acestea, în practică, ne întâlnim de multe ori cu situaţia în care agenţii constatatori din cadrul poliţiei locale aplică sancţiuni şoferilor şi ne punem întrebarea dacă e legal.

     Mai înainte de a formula un răspuns, vom face o trecere în revistă a principalelor aspecte ce caracterizează răspunderea contravenţională.

 1. Ce e o contravenţie?

         Contravenţia poate fi definită ca fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă de Guvern, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al municipiului Bucureşti.

        În concret, fapta unei persoane de a efectua transport de persoane în regim de taxi, cunoscând, de exemplu, că nu deţine autorizaţie taxi, reprezintă o contravenţie stabilită şi sancţionată de Legea nr. 38/2003.

 1. Când transportul de persoane cu un autoturism devine ilegal?

        Faţă de prevederile art. 55 din Legea nr. 38/2003, transportul de persoane este ilegal atunci când este efectuat, contra cost, fără a deţine, pe de o parte, autorizaţie de transport ori autorizaţie de taxi sau copie conformă, după caz, iar, pe de altă parte, atunci când se depăşeşte localitatea de autorizare ori atunci când sunt utilizaţi conducători auto care nu sunt apţi medical şi psihologic.

      Aşa cum am arătat în articolul precedent (şi anume, https://www.avocat-gina-terinte.ro/contraventie-transport-ilegal-de-persoane-lipsa-autorizarii-sanctionarea-taximetristilor-soferilor-care-efectueaza-transport-in-regim-de-inchiriere-soferilor-care-folosesc-platforme-digitale/), de cele mai multe ori, şoferii sunt sancţionaţi în baza art. 55 punctul 3 lit. h) din Legea 38/2003.

        Însă, există şi alte contravenţii clasificate în funcţie de calitatea persoanei care săvârşeşte fapta, respectiv “taximetriştii”, în cazurile prevăzute de art. 55 la punctul 1 lit. a), punctul 2 lit. a) şi c), punctul 3 lit. a) sau “transportatorii autorizaţi”, cum ar fi în situaţia descrisă de art. 55 punctul 2 lit. b) ori “conducătorii auto” pentru contravenţia reglementată în art. 55 punctul 3 lit. f).

          Prin urmare, dacă persoana acuzată de săvârşirea unei fapte contravenţionale, de natura celor enumerate mai sus, nu întruneşte în persoana sa calitatea cerută de lege, (şi anume, nu e taximetrist, transportator autorizat, etc, după caz), atunci fapta nu are caracter contravenţional, urmând ca procesul-verbal încheiat în aceste condiţii să fie anulat.

           De exemplu, pentru săvârşirea faptei prevăzute la art. 55 punctul 3 litera f) raportat la art. 36 alin. 3, care interzice amplasarea în interiorul şi/sau pe caroseria unui autovehicul, care nu deţine, după caz, autorizaţia taxi ori copia conformă valabilă, a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor şi a accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate să execute transport public în regim de taxi sau în regim de închiriere, poate fi sancţionat doar conducătorul auto.

 1. Ce sancţiuni pot fi aplicate pentru transportul ilegal de persoane?

          În baza Legii nr. 38/2003, actualizată, pot fi aplicate sancţiuni, precum:

 • amenda,
 • reţinerea plăcuţelor de înmatriculare,
 • reţinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, după caz, a autorizaţiilor, copiilor conforme, atestatelor profesionale sau contractelor.

       Indiferent de sancţiunea aplicată, se poate solicita reindividualizarea acesteia, obţinând, de exemplu, reducerea cuantumului amenzii sau înlocuirea amenzii cu avertismentul.

 1. Competenţa. Poate aplica amenzi poliţia locală?

        Pentru ca o persoană să poată fi agent constatator, trebuie să primească ceea ce doctrina (respectiv, DINESCU Adrian Gabriel, Legislatia contraventiilor. Comentarii, doctrina si jurisprudenta din 11-apr-2017, Hamangiu) a denumit o „abilitare specială” din partea autorităţilor enumerate mai jos.

      Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 38/2003, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor prevăzute la art. 37 alin. (1).

        Iar, potrivit celor ale art. 37 alin 1, pe toată durata activităţii taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor prezentei legi de către reprezentanţii organelor de control autorizate, respectiv:

 • a) administraţia publică locală;
 • b) organele fiscale locale şi judeţene;
 • c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, precum şi din unităţile sale teritoriale;
 • d) Autoritatea Rutieră Română – ARR, prin reprezentanţele teritoriale;
 • e) Biroul Român de Metrologie Legală, prin reprezentanţele teritoriale;
 • f) structurile poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • g) Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, prin reprezentanţele teritoriale;
 • h) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin oficiile teritoriale;
 • i) inspectoratele teritoriale de muncă.

       (2)       În traficul rutier, controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanţii autorităţilor menţionate la alin. (1) lit. a)-c), e), g) şi h), numai împreună cu poliţia rutieră.

            Se poate observa, aşadar, din interpretarea textelor legale menţionate mai sus, că, deşi legiuitorul nu a stabilit, în mod expres, în competenţa poliţiei locale atribuţii de constatare şi sancţionare a faptelor contravenţionale prevăzute de Legea nr. 38/2003, totuşi agenţii constatatori din cadrul poliţiei locale acţionează în calitate de reprezentanţi împuterniciţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, în baza dispoziţiilor date de către primar.

            Cu toate acestea, trebuie făcută precizarea că, în traficul rutier, controlul, în urma căruia vor fi constatate şi aplicate sancţiuni, trebuie efectuat de către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice, numai împreună cu poliţia rutieră.

            În acest context, subliniem că poliţia rutieră este o structură din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, spre deosebire de poliţia locală, care se organizează şi funcţionează, prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general.

         Pe cale de consecinţă, în cazul în care procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost întocmit în urma controlului efectuat, în traficul rutier, doar de către poliţistul local, atunci procesul verbal este nelegal.

             În acest sens, s-a pronunţat şi Judecătoria Sector 3 prin sentinţa civilă nr. 7472/2018, statuând că necompetenţa agentului constatator atrage nulitatea absolută a procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ca urmare a încălcării dispoziţiilor de ordine publică referitoare la competenţa organelor constatatoare. (www.rolii.ro)

            Concluzionând, poliţistul local, în calitate de agent constatator poate efectua control asupra modului de desfăşurare a activităţii de transport public de persoane de către taximetrişti sau şoferi care folosesc platforme digitale, cum ar fi Uber, în urma căruia să constate faptele cu caracter contravenţional şi să aplice sancţiuni, doar împreună cu poliţia rutieră.

Av. Gina Terinte

1 răspunde
 1. Claudiu
  Claudiu says:

  Un articol foarte bine argumentat care mi-a raspuns la intrebari pe care mi le puneam de foarte mult timp.

  Multumesc pentru informatii

  Răspunde

Urmăritori & Pingbacks

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 × 4 =

Apasă aici pentru a adăuga propriul text

Apasă aici pentru a adăuga propriul text