PLÂNGEREA CONTRAVENȚIONALĂ

=CINCI ASPECTE ESENȚIALE=

  1. Definiție

       Plângerea contravențională reprezintă, în accepțiunea art. 31 din Ordonanța nr. 2/2001, calea de atac formulată împotriva procesului – verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.  

       Astfel, în cazul în care o persoană comite o faptă ilicită care constituie contravenție, agentul constatator va întocmi un proces – verbal prin care va constata contravenția și va aplica sancțiunea prevăzută de actul normativ. Persoana sancționată prin procesul – verbal, în cazul în care apreciază că i-au fost vătămate interesele, poate formula plângere.

       Fiind o cerere prin care se investește instanța, plângerea trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 194 CPC. Astfel, plângerea va cuprinde: datele de identificare a părților; obiectul cererii; motivele de fapt și de drept; probele; semnătura.

  1. Termen

       =15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului – verbal. Fiind un termen de procedură, acesta se calculează pe zile libere, prima și ultima neintrând în calculul termenului.

  1. Titulari

      Contravenientul este persoana care a fost sancționată prin procesul – verbal contravențional în urma săvârșirii unei contravenții.

       Potrivit art. 31 din O.G. nr. 2/2001, contravenientul poate formula plângerea contravențională, personal sau prin reprezentant (legal sau convenţional).

       Plângerea se va judeca, în temeiul art. 33 O.G. nr. 2/2001, în contradictoriu cu organul care a aplicat sancțiunea.

  1. Depunerea plângerii contravenționale

         Plângerea se depune la instanța competentă.

       În conformitate cu prevederile art. 32 O.G. nr. 2/2001, instanța competentă să soluționeze plângerea contravențională este judecătoria în circumscripția căreia s-a săvârșit contravenția ori judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.

  1. Taxa de timbru

      =20 lei, astfel cum rezultă din art. 19 din OUG nr. 80/2013. Taxa de timbru se achită de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social.

Ai neclarităţi? Contactează-ne!

          

       

Av. Gina Terinte

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

19 + fourteen =

Apasă aici pentru a adăuga propriul text

Apasă aici pentru a adăuga propriul text