SANCŢIUNILE APLICATE ȊN BAZA OUG NR. 34/2020

           În contextul stării de urgenţă instituite prin decret prezidenţial, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.

            Ulterior, Curtea Constituţională a fost învestită cu soluţionarea obiecţiei de neconstituţionalitate atât a dispoziţiilor art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență cât şi a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, constatând, în urma analizei cadrului normativ constituțional și legal, neconstituţionalitatea acestora.

 1. CADRU LEGAL

               Aşadar, a fost declarat neconstituţional art. 28 din OUG nr. 1/1999, astfel cum a fost modificat prin art. 1 din OUG nr. 34/2020, redat în cele ce urmează:

       ” Art. 28

(1)       Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

(2)       Pe lângă sancţiunea contravenţională principală prevăzută la alin. (1), în funcţie de natura şi gravitatea faptei, se pot aplica şi una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare, prevăzute în ordonanţele militare:

 1. a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;
 2. b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
 3. c) suspendarea temporară a activităţii;
 4. d) desfiinţarea unor lucrări;
 5. e) refacerea unor amenajări.

          În continuare, redăm conţinutul art. 9 din OUG 1/1999:

        “Art. 9

(1) Conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite.

(2) Conducătorii autorităţilor publice şi administratorii operatorilor economici care asigură servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură şi alimentaţie, alimentare cu apă, comunicaţii şi transporturi au obligaţia de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esenţiale pentru populaţie şi pentru forţele destinate apărării.”

 1. CONTRAVENŢIA

           În conformitate cu dispoziţiile art. 28 din OUG 1/1999, constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 9 din OUG 1/1999.

        Iar, potrivit art. 9 din OUG 1/1999, toate persoanele fizice şi juridice au obligaţia să respecte toate măsurile stabilite prin actele normative specifice stării de urgenţă.

        Prin urmare, nerespectarea măsurilor impuse prin ordonanţele militare adoptate în contextul stării de urgenţă instituite pe fondul pandemiei determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 constituie contravenţie.

 1. REGIMUL SANCŢIONATOR

        Sancţiunea principală constă în amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice. Pe lângă amendă, se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare, prevăzute în ordonanţele militare: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie; interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate; suspendarea temporară a activităţii; desfiinţarea unor lucrări; refacerea unor amenajări.

 1. ARGUMENTELE CARE STAU LA BAZA ADMITERII EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE

       Raportat la dispoziţiile legale învederate, Curtea a reţinut că dispozițiile art.28 alin.(1) prin sintagma ”nerespectarea prevederilor art.9 constituie contravenţie” califică drept contravenție încălcarea obligaţiei generale de a respecta și de a aplica toate măsurile stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite, fără a distinge expres actele, faptele sau omisiunile care pot atrage răspunderea contravenţională.

        Rezultă că, în mod implicit, stabilirea faptelor a căror săvârşire constituie contravenţii este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, fără ca legiuitorul să fi stabilit criteriile şi condiţiile necesare operaţiunii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Totodată, în lipsa unei reprezentări clare a elementelor care constituie contravenţia, judecătorul însuşi nu dispune de reperele necesare în aplicarea şi interpretarea legii, cu prilejul soluţionării plângerii îndreptate asupra procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

       În continuare, în ceea ce priveşte sancţiunile stabilite în baza actelor normative adoptate în perioada stării de urgenţă, Curtea a constatat că prevederile art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 stabilesc în mod nediferențiat pentru toate aceste fapte, independent de natura sau gravitatea lor, aceeași sancțiune contravențională principală. În ceea ce privește sancţiunile contravenţionale complementare, deși legea prevede ca acestea se aplică în funcţie de natura şi gravitatea faptei, atâta vreme cât fapta nu este circumscrisă, evident că nu se poate determina nici natura sau gravitatea sa pentru a stabili în mod just sancțiunea complementară aplicabilă.

 1. SOLUŢIA CCR

        În concluzie, Curtea a constatat că prevederile art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, caracterizate printr-o tehnică legislativă deficitară, nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate şi sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, prevăzut de art.1 alin.(5) din Constituţie, precum și principiul restrângerii proporționale a exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale, prevăzut de art.53 alin.(2) din Constituție.

 1. CONTESTAREA SANCŢIUNILOR APLICATE ȊN BAZA ORDONANŢELOR MILITARE

       Împotriva procesului – verbal de sancţionare şi constatare a contravenţiei incriminate prin art. 28 OUG NR. 1/1999, astfel cum a fost modificat prin art. 1 OUG NR. 34/2020, coroborat cu art. 9 OUG NR. 1/1999, se poate formula plângere la instanţa competentă în termen de 15 zile.

     

Ai neclarităţi? Contactează-ne!

          

       

Av. Gina Terinte

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

two × 3 =

Apasă aici pentru a adăuga propriul text

Apasă aici pentru a adăuga propriul text